Overzicht van de Nederlandse cultuur

Cultuur in Nederland wordt bepaald door: de Nederlandse bedrijfscultuur. Hier kunnen Nederlandse en niet-Deense bedrijven vrij communiceren. De twee culturen delen dezelfde waarden, wat ook betekent dat een Nederlands bedrijf gastvrijer is dan een Amerikaans of Europees bedrijf. De bedrijfscultuur in Nederland kenmerkt zich door:

Bedrijfscultuur in Nederland bestaat uit de volgende hoofdartikelen. Zakelijke bijeenkomst, kosten van levensonderhoud, balans tussen werk en privé, zakelijke etiquette en respect. Deze artikelen kunnen eenvoudig in andere talen worden vertaald via online vertalers zoals Google. De uitdrukking Dutch och ennem mogel (meer dan Dutch on the job) betekent bijvoorbeeld dat de in Nederland gevestigde werknemers van een bedrijf als beter worden beschouwd dan de in Londen gevestigde werknemers. In het Verenigd Koninkrijk betekent deze uitdrukking dat de Britse arbeiders meer getalenteerd en hardwerkend zijn dan hun Nederlandse tegenhangers.

Een ander aspect van de zakencultuur in Nederland is het respect voor de rooms-katholieke kerk, bekend als “clerisme”. In Nederland wordt er niet direct naar verwezen, maar Nederlanders zijn er trots op deel uit te maken van de katholieke kerk. Veel Nederlanders nemen ook actief deel aan religieuze evenementen zoals mis, gebeden en sociale bijeenkomsten. Dit toont aan dat er een mate van gemeenschappelijke participatie en loyaliteit is jegens een specifieke kerk.

Nederland kende jarenlang een zeer machtige katholieke kerk, maar onder invloed van de liberaliseringsbeweging verzwakte de rooms-katholieke kerk. Onder deze situatie ontstond er een beweging voor een sterke protestantse kerk. Dit leidde uiteindelijk tot het ontstaan van een sterke protestantse cultuur in Nederland.

De laatste grote ontwikkeling die in de jaren negentig in Nederland te zien is, is de opkomst van popmuziek. Popmuziek, of populaire muziek, werd enorm populair onder de Nederlanders, vooral onder de jonge generatie. In de jaren negentig braken een aantal popartiesten door in de popmuziekscene van het land. Deze kunstenaars zorgden voor een unieke aantrekkingskracht op de Nederlandse cultuur en werden zeer gewaardeerd door de Nederlanders.

Concluderend kan men een conclusie trekken uit de voorgaande paragrafen. Nederlanders hebben een rijke cultuur en deze cultuur heeft aanzienlijk bijgedragen aan de economische ontwikkeling van het land. Enkele andere aspecten van de cultuur in Nederland zijn onder meer: verzet tegen kolonisten, respect voor traditionele cultuur, een relatief open houding ten opzichte van seksuele praktijken, sinterklaas en popmuziek. Al deze aspecten maken Nederland tot een interessant studieonderwerp voor studenten geschiedenis en cultuur. Als je meer over dit onderwerp wilt lezen, raad ik je aan het boek “Cultuur in Nederland” van Maarten Boucet te lezen, vertaald door Gunilla Vosserman.